Tumblelog by Soup.io
 • grarzynka
 • davidsonrmts
 • lawerenceelhx
 • szyky
 • il
 • miau-miau
 • guyver
 • LiebealleFarben
 • nerds-talking
 • ploerre
 • meowl
 • zorza
 • gingerglue
 • bng123
 • violethour
 • nieczekaj
 • firekeeper
 • revalie
 • zatrapa
 • idealabs
 • tarari
 • szwaku
 • Zaubertrank
 • lois-lane
 • Billie
 • Kairos
 • azia
 • twice
 • papoanaya
 • laplistud
 • peptodowicz
 • cygenb0ck
 • theone1
 • fashionbeauty
 • welttraum
 • unsteadyshy
 • znietzsche
 • do-panic
 • niezwyykla
 • Iriss
 • lajlalajlalajla
 • przesilenie
 • laylas
 • iwillbefine
 • Foxyladyy
 • Lelja
 • arosraro
 • perfectcrime
 • konwalia
 • stylte
 • meeds
 • felek
 • allusernamesaretaken
 • k5s
 • nafali
 • blueberries
 • retaliate
 • stockholmsyndrome
 • Aiza
 • qb
 • MoHo
 • farizer
 • beltane
 • dol-blathanna
 • busunako
 • jfkkfc
 • chinasouthernvn
 • niebieskapieta
 • parrtyzant
 • xmartii
 • muffmeister
 • pitahaja
 • kotzmarsa
 • protesedentaria
 • owlmarcia
 • demoiselle
 • gemma
 • othersun
 • martynkowa
 • fightling
 • alexandersmith8805
 • sabinka
 • jankosz
 • madzi28
 • inalcanzable
 • malamarcelka
 • stfun84
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

Muł (szlam) – niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych (lub ewentualnie sztucznych) zbiornikach wodnych (osad aluwialny, limniczny lub inny), zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym (ziarna o średnicy od 0,01 do 0,1 milimetra) z dodatkiem substancji organicznych.
1529 fc27 500
Reposted bydarksideofthemoonensomme
1521 1315 500
1520 d250 500
1519 0bdb 500
Reposted bydarksideofthemoonczinok
0877 1fe6
Reposted fromzelbekon zelbekon viagogullo77 gogullo77
1232 9d9c 500
Reposted frompunisher punisher viaedhell edhell
0817 888c
Reposted fromfungi fungi viamociumpanie mociumpanie
0880 2322 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialujek lujek
0876 8c44 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakartofel kartofel
1070 a3dd 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem vianiedobrze niedobrze
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
0650 e29b 500
Reposted frompunisher punisher viawonko wonko


coins of Knossos
0873 0176
Reposted fromzelbekon zelbekon viamociumpanie mociumpanie
8177 1b61
Reposted fromparanoiac paranoiac viablackheartgirl blackheartgirl
9188 1ee4
Reposted fromoll oll viaseverak severak
1051 4fa6 500
Reposted fromwishnia wishnia
0625 1ee8 500
Reposted fromFero Fero viazupamarzen zupamarzen
5494 4334
Reposted fromjestemzero jestemzero viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl